Tietosuojalupaus

Kalevan Kellon lupaus vastuullisesta henkilötietojen käsittelystä.

Kalevan Kello käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n sekä tietosuojalain mukaisesti. Tämä lupaus henkilötietojen käsittelystä päivittyy tarvittaessa.
Laatimispäivämäärä: 6.11.2020

 1. Yhteystiedot:

  Kalevan Kello H&J Pietarila
  Y-tunnus: 0624569-0
  Osoite: Tuomiokirkonkatu 17, 33100 Tampere

 2. Tietosuoja-asioista vastaava henkilö:

  Jenni Pietarila
  (tietopyynnöt, aiheeseen liittyvät asiat)

 3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

  Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuteen tai muun asiallisen yhteyden suhteen hoitamiseen sekä markkinointiin. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille (alihankkijat, maahantuojat yms.) tapahtuu vain silloin, kun se on tarvittavaa ja mahdollista.

  Toiminnassamme noudatamme EU:n lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta – tämä lyhennettynä on oheiset kohdat:

  • Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja käsittely on läpinäkyvää. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa saada tietosi saataville.
  • Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä (esim. asiakassuhde, alihankkijat ja kirjanpitoon liittyvät toimet).
  • Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen
  • Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä
  • Rajoitamme tiedon säilytystä – tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä pitää. Yleinen säilytysaika on määritelty 3 vuotta, mutta tämä riippuu tiedosta. Pyydettäessä tarkemmat tiedot saatavilla.
  • Tallennamme ehyttä ja luotettavaa tietoa, esimerkiksi varmuuskopioiden kautta varmennettuna
  • Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Uusien mahdollisten asiakkaiden tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme itse tiedot.
  • Emme käytä automatisoitua päätöksentekoa henkilötietojen käsittelyssä
 4. Yleinen rekisterin tietosisältö

  Etu- ja sukunimi
  Yhteystiedot (kuten yrityksen nimi, kontaktitiedot jne.)
  Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto
  Osto- ja tapahtumahistoria
  Markkinointilupa tai kielto

  Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, johon tyypillisesti kuuluu henkilön yksilöity nimi, yhtiö sekä kontaktitiedot kuten osoite, sähköposti ja puhelinnumero.

 5. Tietolähteet

  Henkilöltä itseltään.
  Lisäksi liiketoimintaan liittyen esimerkiksi uusien asiakkaiden hankinnassa voimme käyttää esimerkiksi mediasta poimittuja nimiä, joihin voimme ottaa yhteyttä liiketoimintamielessä.

 6. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

  Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat tiedon käyttötarkoitusta.
  Luovutamme rajoitetusti henkilötietoja muille osapuolille – tämä käytännössä tarkoittaa oheista:
  Käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Näihin tallennettuna ovat vain nimi, yritys sekä sähköpostiosoite.

  Käytämme asiakassuhteiden hoitamiseen ohjelmistoa, jonne tallennamme minimoituna mm. oheista: henkilön nimi, kontaktitiedot sekä asiakassuhteeseen liittyvät toiminteet kuten ostohistoria, kokoukset ja muut aktiviteetit.
  Osa käyttämistämme palveluista toimii tai niihin on pääsy Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja jaamme näihin palveluihin tiedon minimoinnin ja riskien vähentämisen periaatetta noudattaen. Käytämme aiemmin Privacy Shield -järjestelmään liittyneitä yrityksiä ja toistaiseksi korvaavia mekanismeja, kuten vakiolausekkeita.

 7. Rekisterin suojaus

  Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat teknisesti suojattuna tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.
  Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

 8. Tietopyynnöt

  Halutessasi käyttää oikeuttasi esimerkiksi tietopyyntöön, mukaan lukien oikeutesi saada pääsy tietoihisi tai pyytää tietojen poistoa, pyydämme sinua lähettämään tietopyyntö meille sähköpostin kautta tai vaikkapa pistäytymään liiketilassamme. Voimme pyytää sinulta tunnistautumista varten lisätietoja, sillä velvollisuutemme on pitää tiedoistasi myös tämän osalta hyvää huolta.
  Voit osoittaa tietopyynnön meille sähköpostilla osoitteeseen

 9. Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle
  Tämä on lupauksemme vastuullisesta tietojen käsittelystä. Sinulla on oikeus tehdä tietojesi käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetun toimistoon. Toimiston yhteystiedot löytyvät sivustolta www.tietosuoja.fi

 

Evästeet